Unikátní technologie LOM PRAHA s.p. pomáhají Policii ČR

Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany LOM PRAHA s.p. sestrojil unikátní mobilní pracoviště, které se podílelo na úspěchu policejní pátrací akce v Praze Troji.

Během dvou měsíců se projektantům a konstruktérům Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany LOM PRAHA s.p. podařilo splnit zadání a kritéria veřejné soutěže Policie ČR o dodání velitelsko-štábního mobilního pracoviště určeného pro rychlé a snadné detekování pohřešovaných osob v terénu. Smlouvu na realizaci obdrželi specialisté v průběhu měsíce října 2010 a již v lednu 2011 proběhly první testovací zkoušky. Následně pak byla čtyři vozidla uvedena do ostrého provozu u jednotlivých Krajských velitelství.

Výjimečnost tohoto mobilního pracoviště je v tom, že se podařilo spolu s firmou KOV Velim vyrobit speciální skříň vozidla, kterou odborníci  Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany LOM PRAHA s.p. napěchovali speciální elektronikou a zdroji energie, a tím vytvořili dostatečně velký pracovní prostor, kde mohou příslušníci štábu policie monitorovat a koordinovat jednotlivé pátrací akce, které probíhají jak na zemi tak ve vzduchu. Vozidlo umožňuje práci šesti členům štábu s možností přijímat obraz z policejního vrtulníku a další činnosti s využitím nejmodernější výpočetní techniky. Vozidlo bylo navrženo tak, aby umožnilo štábu pracovat při plném pracovním vytížení minimálně 18 hodin nezávisle na externích zdrojích energie. Bez problémů se pohybuje v náročnějším terénu a operativně se může přesunout na obtížně dostupná místa. Přitom lze využívat propojení příslušníků zásahu s prostředky vozidla, mapovat jejich polohu a přeskupovat vhodně jejich síly podle potřeb akce. Paralelně lze vyhodnocovat výsledky průzkumu realizovaného policejním vrtulníkem a to jak v denním, tak i infračerveném spektru.

Ředitel LOM PRAHA Jindřich Ploch k tomu říká: „Jsem rád, že jsme v tomto náročném úkolu obstáli. S Policií ČR si nadále vyměňujeme zkušenosti a přemýšlíme jak mobilní pracoviště zdokonalit.  Upřímně mne těší i fakt, že tento přístroj nemá dle mých informací v sousedních státech jako je Polsko, Německo a Rakousko konkurenci.“

Martina Fišerová, tisková mluvčí LOM PRAHA s.p.