V LOM PRAHA byla podepsána Kolektivní smlouva na rok 2022

Sedmý prosincový den byla v LOM PRAHA s.p. podepsána Kolektivní smlouva na rok 2022. Svými podpisy ji potvrdili za státní podnik jeho ředitel Jiří Protiva a předsedové tří základních organizací Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády, které zastupovali jejich předsedové Milan Hruška, Pavel Koudelný a Jiří Šumpík.

Kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy i vzájemné závazky mezi zaměstnanci a státním podnikem LOM PRAHA. Její důležitost umocňuje fakt, že se vztahuje na všechny zaměstnance, tedy i na ty, kteří nejsou odborově organizováni.

Čtyřiceti stránkový dokument zevrubně popisuje kolektivní práva a povinnosti, dále odměňování zaměstnanců, pracovněprávní vztahy, sociální oblast, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí nebo předcházení sporům. Realizace jeho obsahu má vést k naplnění společného cíle, a to stabilní prosperitě státního podniku LOM PRAHA.

Text: Pavel Lang

Foto: Jitka Šuláková