V LOM PRAHA probíhá testování na Covid-19

Také ve státním podniku LOM PRAHA již spustili logistickou akci k povinnému testování zaměstnanců na přítomnost coronaviru SARS-CoV-2.viru.

Po distribuci testů v minulém týdnu a aktualizaci seznamů pracovišť proběhlo proškolení zaměstnanců, kteří se na daném testování podílí.

Masivní testování v LOM PRAHA s.p. bylo zahájeno v pondělí 8. 3. 2021 ráno při příchodu zaměstnanců do zaměstnání. Testování bude probíhat pravidelně každé pondělí.

Pro všechny lokality byla vyčleněna a řádně označena testovací místa (otevřena od 06:00 hodin), na která se ihned po příchodu do zaměstnání dostavili povinně všichni zaměstnanci, zejména pak výrobních středisek (mechanici, technici, uklízečky, skladníci) ještě před samotným nástupem na svá pracovní místa.

„Děkuji zaměstnancům za jejich vstřícnost i trpělivost při jejich testování na coronavirus Covid-19. Testování je pro nás velice důležité, protože včasným záchytem pozitivních zaměstnanců, eliminujeme dopady primárně do výrobního procesu,“ říká ředitel státního podniku LOM PRAHA Jiří Protiva.

Text: Pavel Lang

Ilustrační foto: Jiří Toman