Výcvik lotyšských techniků v LOM PRAHA

Ve dnech 4. až 28. března 2013 proběhl u CLV Pardubice výcvik lotyšských techniků v rozsahu traťové údržby (O-Level) na vrtulníku Mi-17. Absolventi bakalářského studia na Rižské univerzitě, kteří za sebou měli rok práce pod dozorem zkušených techniků na základně v Lotyšsku, byli vycvičeni a certifikováni k provádění základních druhů příprav vrtulníku Mi-17. Program kursu v délce 120 vyučovacích hodin byl schválen Odborem vojenského letectví Ministerstva obrany (OVL  MO), jehož příslušníci dohlíželi na průběh kursu a zúčastnili se i slavnostního vyřazení absolventů.