Výcvik slovenských stíhacích pilotů v LOM PRAHA

LOM PRAHA uskutečnil prostřednictvím svého taktického simulačního centra v Pardubicích odborný kurz pro skupinu osmi pilotů taktického letectva vzdušných sil Slovenské republiky a tří pozemních řídících bojového navádění (GCI – Ground Controlled Intercept) z brigády velení řízení a průzkumu.

Během pěti dní si slovenský letecký personál procvičoval a zdokonaloval taktiku vedení vzdušného boje mimo oblast viditelnosti (BVR – Beyond Visual Range) s použitím raket středního a dlouhého dosahu a nechyběla ani cvičení standardních operačních postupů integrovaného pohotovostního systému ochrany vzdušného prostoru oblastí NATO.

Slovenský tým měl během odborného kurzu k dispozici osm taktických leteckých simulátorů a dvě stanoviště pro řídící bojového navedení. Tým využil možností moderního centra LOM PRAHA s.p. i k procvičování různých situací vedení vzdušného boje ve dvojici nebo větších skupinách a navádění více letadel současně. Po každé letecké misi proběhlo vyhodnocení cvičení s promítnutím celé vzdušné situace, přičemž byly zobrazeny vykonávané činnosti pilotů ve všech osmi kokpitech a proveden rozbor spolupráce a taktiky mezi pilotem a návodčím GCI. 

Taktické simulační centrum společnosti LOM PRAHA s.p. je moderním evropským centrem sloužícím k nácviku taktických situací za hranicí viditelnosti s podporou GCI/FAC (Forward Air Contol) a dalších taktických dovedností pilotů taktického letectva.