Vzájemná informovanost je důležitá a potřebná

Sdělení informací o podnikových produktech LOM PRAHA s.p. a možná nabídka odborných služeb souvisejících s výcvikovými možnostmi nebo bezpečnostním výzkumem pro Hasičský záchranný sbor České republiky, to byla hlavní témata premiérového jednání ředitele státního podniku Jiřího Protivy a generálního ředitele HZS ČR generálporučíka Vladimíra Vlčka. Výše uvedené oblasti budou v nadcházejících dnech konkretizovány a následně diskutovány na pracovní úrovni s cílem definování možných průsečíků vzájemné spolupráce mezi LOM PRAHA a Hasičským záchranným sborem ČR.

Autor: Pavel Lang