Zástupcům MATC byly prezentovány výcvikové možnosti SIM a TSC

S nadcházejícími výcvikovými možnostmi i aktuálním stavem výstavby simulátoru (Flight Training Device – FTD) pro bitevní vrtulník AH-1Z Viper se v simulačním centru Závodu H-1 LOM PRAHA s.p. seznámili zástupci Mnohonárodního střediska leteckého výcviku (Multinational Aviation Training Centre – MATC).

Součástí programu byla také prezentace o aktuálních schopnostech výcviku v Taktickém simulačním centru Centra leteckého výcviku, které je organizační složkou státního podniku LOM PRAHA. Důležitost tohoto společného pracovního jednání zvyšuje fakt, že pardubické CLV bylo již dříve zařazeno mezi první dva kampusy připravované výcvikové sítě v rámci mezinárodní aktivity NATO Flight Training Europe (NFTE).

Součinnost obou rezortních institucí je plně v souladu se „Smlouvou o leteckém výcviku v zařízeních LOM PRAHA ve prospěch MATC“, kterou na podzim loňského roku podepsali Jiří Protiva a Karel Valvoda.

 

Autor: Pavel Lang