Zkušebny uprostřed staroboleslavských lesů

V lesích, severně od souměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, se nachází unikátní odborné pracoviště státního podniku LOM PRAHA – zkušebny proudových motorů. Probíhá zde přezkoušení a doseřízení, a to v plném rozsahu provozních parametrů a případné odstranění závad pro dokončení generálních, či částečných, oprav, a to jak u leteckých motorů, tak i hlavních reduktorů. Vše se provádí ve zkušebních boxech s automatickým sběrem dat a vyhodnocením parametrů přes PC.

V druhé polovině padesátých let dvacátého století zde měl národní podnik Motorlet vybudovanou druhou montážní linku a zkušebnu motorů RD-45 (čs. označení M-05) a později VK-1 (čs. označení M-06). Areál Závodu E, jak byl tehdy nazván. Motorlet měl montážní linku umístěnou v současných objektech firmy TRW-Carr s.r.o. Tato firma sídlí ve zhruba jedné třetině objektů bývalých provozů Motorletu ve Staré Boleslavi, zbylé dvě třetiny objektů byly zbourány a celý prostor byl asanován. Zkušebny Motorletu (celkem deset boxů) se nacházely v místech, kde je v současnosti parkoviště zaměstnanců TRW-Carr s.r.o. „Motorleťácké“ zkušebny sloužily, kromě již uvedených motorů, také pro motory RD-9B (MiG-19), R-11 (MiG-21), M701 (L-29), M601 (Let L-410) a M602 (L-610). Národní podnik Letecké opravny Malešice si od roku 1958 nebo 1959 pronajímal od Motorletu brzdy č. 4, 5 a 6. Za Motorlet s nimi spolupracoval zejména pan Antonín Moravec. Od začátku šedesátých let stoupal počet brzděných nových a opravených motorů, a tak byla kapacita brzd pro oba podniky nedostatečná. Proto před rokem 1965 začala příprava výstavby objektu motorových brzd ve Staré Boleslavi pro malešické opravny v těsném sousedství brzd Motorletu. Stavba brzd byla zahájena v roce 1965 a byla dokončena v roce 1966. Celkem bylo ve Staré Boleslavi postaveno osm brzdicích boxů, označených E1 až E8. Nejprve byl uveden do provozu box E8, kde byl v prosinci 1967 poprvé spuštěn motor R-11F-300. Již od počátku výstavby provozních budov Motorletu v této lokalitě, byl pro ně používán z důvodu utajení název Objekt E neboli „Éčko“. Název se později ujal i pro provozy Leteckých opraven Malešice a je v současnosti používán i pracovníky LOM PRAHA. Podívejme se na historii jednotlivých boxů trochu podrobněji.

Box E1

Pro reduktory VR-14 a VR-24 (od roku 2000) převážná část komponentů zkušebního boxu dovezena z Německa a přestavěna na aerodynamickou brzdu. Tu mimo jiné tvoří dva upravené motory M-701 s vloženým předstatorem s natáčecími lopatkami. Takto upravené motory mají označení ABR-701 a jejich úpravu navrhl Ing. Ján Šiška. Vybavení boxu na zkoušky reduktorů bylo dovezeno v roce 1999 z německého Ludwigsfelde se kterým v minulosti malešické opravny spolupracovaly na opravách proudových motorů.14

Box E2

Nejmodernější box v boleslavských zkušebnách, realizace v listopadu 2010 pro motor TV3-117 verzí MT, VM, VMA (Mi-17, Mi-171Š, Mi-24) a pro pomocnou energetickou jednotku (APU) AI-9V.

Box E3

Od října 1969 v provozu pro motory AL-7F-1 (Su-7), od roku 1973 motory R-13F-300 (MiG-21), po nich od roku 1991 AL-21F3 (Su-22), nakonec v roce 1995 motory RD-33 (MiG-29) a od roku 1996 je box zakonzervován.

Box E4

Od dubna 1969 motory AL-7F-1, v roce 1973 se na jednom motoru během brzdění utrhla lopatka 1. stupně a protrhla přívod paliva. To se vznítilo, ale požár byl uhašen vlastními prostředky brzd. Od roku 1978 motory R-29-300 (MiG-23MF), R-29B-300 (MiG-23BN), resp. R-29BS-300, z tohoto důvodu má odlišně koncipovaný ovládací pult, který je výměnný a daly se zde brzdit různé typy motorů. Od roku 1997 zakonzervován.

Box E5

Box v provozu od roku 1969 pro motory RD-9B (MiG-19), od roku 1970 motory M-05 (MiG-15/MiG-15UTI) a M-06 (MiG-15bis a MiG-17F/MiG-17PF), od roku 1975 motory M-701 a od roku 1984 motory AI-25TL (L-39 Albatros) až do dnešních dnů. V boxu č. 5 se zkoušely také turbínky L-03, jako zdroj vzduchu pro jejich pohon sloužil motor M-05.

Box E6

Od roku 1969 motory M-06, od roku 1975 motory M-701, od roku 1987 pomocné startovací jednotky AI-9V a později i AI-25TL. V roce 1983 jednorázově zhruba deset motorů TV2-117 (Mi-8), pro které se v malešických opravnách opravovaly pouze volné turbíny. V roce 1987 první běhy dvouproudového turbokompresorového motoru DV-2 (Aero L-59). V tomto boxu byl v roce 1991 také uměle vyvolán titanový požár motoru AI-25TL. Od roku 1997 motory TV3-117 (Mi-17, Mi-171Š, Mi-24).

Box E7

Box v provozu od května 1968 pro motory R-11F-300, v roce 1989 přestěhován z boxu č. 3 stend pro motory R-13F-300 a od roku 1998 motory R-95Š. Společně s odprodejem letounů Su-25K do Gruzie v létech 2003 až 2004 bylo i zařízení boxu č. 7 prodáno do Gruzie. V roce 1995 motory R-25-300 pro letouny MiG-21bis zahraničního zákazníka (pravděpodobně Polsko). V současnosti je box zakonzervován.

Box E8

V provozu od prosince 1967 pro motory R-11F-300, v roce 1987 pro motory R-95Š. V současnosti je zařízení boxu částečně demontováno a box je zakonzervován.

V současnosti se státní podnik LOM PRAHA zaměřuje zejména na zkoušení agregátů pro platformu Mi-17 a Mi-24, což obnáší spouštěcí pohonnou jednotku AI-9V, motory TV3-117 MT, V, VM, VMA a hlavní reduktor VR-14/24.

Dále se také zkouší motory AI-25 TL pro letoun L-39 Albatros, a okrajově i motory M701 pro letoun L-29 Delfín.

Po předání motoru zákazníkovi je provedena jeho konzervace a agregát je připraven do letového provozu.

Text: Jiří Kabourek, Radek Beil, Jitka Šuláková

Foto: Jitka Šuláková