Přenosný magnetický defektoskop FERROTEST GWH 15

Přenosné zařízení určené pro nedestruktivní zkoušení a demagnetizaci součástí a polotovarů z feromagnetických ocelí a litin metodou magnetickou práškovou

Specifikace:

Zařízení splňuje podmínky norem:

 • ASTM E 1444 – 94 a
 • ČSN EN ISO 9934 –1 až 3

 Obsluha splňuje kvalifikaci dle norem:

 • NAS 410 ( MIL-STD-410 ) – level 2, level 3
 • EN 4179 – level 2, level 3
 • EN 9712 – level 2, level 3                                                                                                                                

Zařízení umožňuje vytvářet rozptylové toky:

 • cirkulární magnetizací přímým průchodem proudu zkoušeným výrobkem
 • cirkulární magnetizací pomocným vodiče
 • podélnou magnetizaci pomocí cívky

Magnetovat je možné součásti s parametry:

 • max. délka a hmotnost není omezena
 • zkouška po úsecích na přístupném povrchu

Magnetizační proud:

 • střídavý AC o intenzitě do 1000A
 • usměrněný FWDC o intenzitě do 750A

Demagnetizace:

 • střídavým AC proudem

Pro zkoušení je použita fluorescenční detekční suspenze ve spreji  (HELLING NRF 101).