Projekt Remobil

Ministerstvo obrany se i se svými státními podniky zapojilo do projektu Remobil, jehož cílem je sběr mobilních telefonů ve prospěch Jedličkova ústavu a škol.

Ve Všech lokalitách našeho podniku jsou rozmístěny sběrné boxy, do kterých můžete po několik měsíců odevzdávat soukromé nepotřebné použité mobilní telefony a příslušenství.

Každým mobilním telefonem přispíváte částkou 10 Kč pro Jedličkův ústav a školy.

Zároveň můžete sběrem opakovaně soutěžit o nový mobilní telefon  (do soutěže je zařazen každý jednotlivec, který označí nepotřebný telefon svým kontaktem (jméno, telefon, e-mail) a vhodí ho do sběrného stojanu. Součástí každého boxu jsou i letáky, soutěžní pásky pro označení mobilního telefonu (příp. označte kontaktem na papírku, který dáte společně s telefonem do igelitového sáčku, připnete gumičkou nebo přilepíte izolepou).

V každé lokalitě se nachází zapečetěný a otevřený box. Do zapečetěného prosím vhazujte mobilní telefony (stav nerozhoduje), do otevřeného ostatní příslušenství (nabíječky, kabely, kalkulačky, tablety a další drobná zařízení a jakékoli baterie.

Podrobné instrukce a informace k projektu naleznete v přiložených letácích. 

Společně pomáháme těm, kteří pomoc potřebují!