Spectroport CCD

Mobilní zařízení určené pro analýzu kovových materiálů. Umožňuje přesně určit chemické složení zkoušeného materiálu. Na základě výsledků analýzy je možné určit druh materiálu podle jeho normativního zařazení a provést jeho třídění.

Specifikace:

Zařízení pracuje na principu analýzy výboje elektrojiskrového zdroje v ochranné argonové atmosféře - v místě zkoušky zůstává na povrchu zkoušeného materiálu stopa po výboji.

Rozsah zkoušení materiálu je dán použitím  příslušného softwaru:

  • ve vybavení matrice pro slitiny Fe, Al, Cu a Mg
  • UV optika pro stanovení obsahu C, P, S

Nutná podmínka:

  • přístupné místo pro přiložení zkušební pistole
  • rovná plocha o min. průměru 5mm v místě zkoušky

Dokumentace zkoušky: tisk protokolu s uvedením chemického složení materiálu