Kvalitní vzdělání na SŠES pro naše budoucí spolupracovníky

Jediná škola v Praze, která nabízí prostupný systém maturitních a učebních oborů se společným 1. ročníkem, který zajišťuje všem žákům možnost úspěšného dokončení studia. 

Ve výuce všech nabízených oborů disponuje SŠES dlouholetými zkušenostmi.

Škola participuje s více než 30 aktivními firmami a organizacemi, ve kterých žáci konají od poloviny 2. ročníku a ve 3. ročníku praxi, a ve kterých mohou absolventi již v době praxe dohodnout budoucí zaměstnání. Jedním z hlavních partnerů je i LOM PRAHA s.p.

Absolventi dostávají k maturitnímu vysvědčení nebo výučnímu listu Europass, který zvyšuje šance na získání zaměstnání v zemích EU.

Škola má moderní výukovou techniku a dobře vybavené laboratoře a dílny, které připravují společně s praxemi žáky na bezproblémový přechod do praxe.

Žákům elektrooborů poskytuje SŠES možnost vykonat zkoušky z vyhlášky 50/78 Sb. Žákům strojírenských oborů škola umožňuje získat svářecí průkaz pro sváření elektrickým obloukem, plamenem nebo v ochranné atmosféře.