Ultrazvukový defektoskop PRISMA UT/PA

Přenosné ultrazvukové zařízení pro kontrolu povrchových a vnitřních necelistvostí součástí a polotovarů. Umožňuje ultrazvukové zkoušení v klasickém a Phased Array režimu.

Zařízení splňuje podmínky norem:

  • MIL – STD – 2154
  • ČSN EN 583 – 1 až 5

Obsluha splňuje kvalifikaci dle norem:

  • NAS 410 ( MIL – STD – 410 ) – level 2, level 3
  • EN 4179 – level 2, level 3
  • EN 9712 – level 2, level 3                                                                                                                               

Zkušební sondy:

Sonda Phased Array 16 měničová

X2-PE-5M16E0.6P-IX250  5MHz

výměnný klín

SB56-N0L      2337 m/s  25mm

výměnný klín

SB56-N45S    2337 m/s 

výměnný klín

SB56-N60S    2337 m/s 

Pro požadavek zákazníka na odzkoušení součástí metodou ultrazvukovou, která vyžadují použití jiných sond, je nutné jejich zakoupení a zahrnutí do ceny sjednané zakázky! Rovněž je nutné dodání etalonu pro nastavení, nebo vzorku pro jeho výrobu.

Pro každou sjednávanou zakázku, v jakékoli NDT metodě, je nutné dohodnout kritéria přípustnosti!