Ultrazvukový defektoskop USM 25

Přenosné ultrazvukové zařízení pro kontrolu povrchových a vnitřních necelistvostí součástí a polotovarů.

Zařízení splňuje podmínky norem:

  • MIL – STD – 2154
  • ČSN EN 583 – 1 až 5

Obsluha splňuje kvalifikaci dle norem:

  • NAS 410 ( MIL – STD – 410 ) – level 2, level 3
  • EN 4179 - level 2, level 3
  • EN 9712 - level 2, level 3

Zkušební sondy:

úhlová miniaturní

SMWB 45-6

úhlová miniaturní

SMWB 60-6

úhlová miniaturní

SMWB 70-6

úhlová miniaturní

SMWB 80-6

úhlová min.s výměnnými klíny

MSWS,Gamma,2.25X .25,MD

úhlová min.s výměnnými klíny

MSWS,Gamma,  3.5X .25,MD

úhlová min.s výměnnými klíny

MSWS,Gamma,  5.0X .25,MD

výměnné klíny

WEDGE, MSWS - X.45 DEG.

výměnné klíny

WEDGE, MSWS - X.60 DEG.

výměnné klíny

WEDGE, MSWS - X.70 DEG.

výměnné klíny

WEDGE, MSWS - X.80 DEG.

výměnné klíny

WEDGE, MSWS - X.90 DEG.

přímá

F-HP, Gamma,  3.5 .25,MD

přímá

F-HP, Gamma,  5.0 .25,MD

přímá

CLF-4   s předsádkou

přímá dvojitá

SEB   4KF8

přímá dvojitá

SEZ    5M5