Videostop OLYMPUS iPLEX UltraLite

Přenosné zařízení určené pro nedestruktivní zkoušení nepřístupných povrchů metodou vizuální.

Specifikace:

Zařízení splňuje podmínky norem:

 • MIL-STD-810F
 • MIL-STD-461E
 • ČSN EN 13018
 • ČSN EN 13927
 • ČSN EN ISO 8597

Obsluha splňuje kvalifikaci dle norem:

NAS 410 (MIL – STD – 410 ) – level 2, level 3

EN 4179 – level 2, level 3

EN 9712 – level 2, level 3                                                                                                                                

Inspekční sonda - elektronický přenos obrazu:

 • vnější Ø 6mm
 • délka 2m
 • možnost kontroly v kapalném prostředí

Objektiv:

 • čelní – zorné pole 120°, hloubka pole 4 – 190 mm
 • boční – zorné pole 120 °, hloubka pole 1 – 25 mm
 • stereoskopický – zorné pole 60 °/60 °, hloubka pole 5 – ¥ mm

Měřící funkce:

 • skalární (měření vzdálenosti dvou bodů založená na známé vzdálenosti jiných dvou bodů ve stejné rovině)
 • stereo měření (měření: vzdálenost bodů, vzdálenost bodu od přímky, hloubka, výpočet plochy a vykreslení profilu mezi dvěma body).

Záznam o zkoušce:

 • statický záznam – fotografie JPG/TIF
 • dynamický záznam – videozáznam AVI (případně další formáty po zpracování)
 • dokumentace v digitální podobě na CD nebo DVD