Státní podnik LOM PRAHA zaznamenal v roce 2016 rekordní zisk

Téměř 97 milionů korun, tolik činil zisk státního podniku LOM PRAHA v loňském roce. Podnik tak udržel uspokojivý trend meziročního rostoucího zisku, když zisk z roku 2015 více než zdvojnásobil. Jedná se o nejvyšší dosažený zisk v historii podniku.

Státní podnik v roce 2016 nadále plnil svou důležitou roli a byl strategickým podnikem Ministerstva obrany ČR. Dařilo se mu uspokojovat zájmy státu v oblasti obrany, bezpečnosti a rozvoje schopností Armády České republiky. Taktéž v roce 2016 představil možnosti a směry jeho dalšího rozvoje prostřednictvím jeho Střednědobé strategie 2016 – 2020.

Významná část činnosti podniku byla zaměřena na kompletní výcvik pilotů nejen Armády České republiky, ale také zahraničních zákazníků v Centru leteckého výcviku v Pardubicích.

„Pro rozvoj armády je nesmírně důležitá spolupráce s domácím obranným průmyslem a jeho podpora. Při zvyšování schopností českého vojenského letectva je pro nás LOM PRAHA klíčovým partnerem,“ uvedl ministr obrany Martin Stropnický.

Díky novým zakázkám, nejen v oblasti výcviku, pracovnímu nasazení zaměstnanců a s ohledem na finanční stabilitu mohl podnik vynaložit nemalé investice do technologií a také do personálu, v návaznosti na navyšování počtu zaměstnanců, jejich vzdělávání, rozvoj a péči o ně.