LOM PRAHA s.p. :: Rozhodnutí odvolacího soudu ohledně šikanózního insolvenčního návrhu na státní podnik LOM PRAHA

Rozhodnutí odvolacího soudu ohledně šikanózního insolvenčního návrhu na státní podnik LOM PRAHA

Created:

Odvolací soud vydal usnesení ve věci insolvenčního návrhu podaného na LOM PRAHA s.p. dne 23. 12. 2015 společností Work Adventure , s.r.o., kterým potvrdil usnesení soudu 1., stupně ze dne 23. 12. 2015, kterým byl insolvenční návrh odmítnut.

Usnesení nabyde právní moci jeho doručením účastníkům. Účinnosti nabylo okamžikem uveřejnění v insolvenčním rejstříku (27. 4. 2016 v 9:57).

Rozhodnutí odvolacího soudu v plném znění naleznete níže

Rozhodnutí odvolacího soudu
Back
Copyright © LOM PRAHA s.p., EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system rental of online store Upgates
Site map | Terms and Conditions