Etická pravidla

„Ve státním podniku LOM PRAHA s.p. klademe velký důraz na zajištění maximálního možného souladu mezi našim podnikatelským portfoliem a obecně závaznými právními předpisy i etickými standardy. Vytvořili jsme proto ucelený compliance program, zahrnující zásady etiky, boje proti korupci a jakémukoliv protiprávnímu jednání, stejně jako ochrany osobních údajů.  

Věřím, že tímto krokem vytváříme podmínky pro další posilování etického a morálního chování, a tedy i budování společné důvěry ve vztahu k našim zaměstnancům, obchodním partnerům i veřejnosti“.

Mgr. Jiří Protiva, ředitel LOM PRAHA s.p.Mgr. Jiří Protiva, ředitel LOM PRAHA s.p.