Ochrana osobních údajů

Státní podnik LOM PRAHA s.p. zpracovává osobní údaje v souladu se zásadami a postupy, stanovenými zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení GDPR“).

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve společnosti LOM PRAHA s.p. je Ing. Martina Čepelková, tel. +420 296 505 530, email: martina.cepelkova@lompraha.cz.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - kamery

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - evidence vstupu