Vnitřní oznamovací systém

Oznamovací kanály

V případě, že máte podezření na korupční či jiné protiprávní jednání, využijte prosím pro nahlášení tohoto podezření jakýkoliv z níže uvedených komunikačních kanálů vnitřního oznamovacího systému, zřízeného dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“):

  • ústní osobní podání přímo příslušné osobě, v její pracovní době, na adrese Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 („modrá budova“), kancelář č. 222, první patro;

  • písemně elektronicky prostřednictvím e-mailové schránky s adresou: oznameni@lompraha.cz, případně do datové schránky drpizqr, kdy podání by mělo mít v předmětu datové zprávy uvedený příznak „Neotvírat – oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů“;

  • písemně podáním na poštovní adresu Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10, kdy podání by mělo být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů“;

  • písemně podáním do fyzických schránek, umístěných v prostorách podniku a označených „Napište řediteli“;

  • ústně telefonicky na nonstop telefonní „linku důvěry“ se záznamníkem na tel. +420 296 505 357

  • nebo ústně telefonicky příslušné osobě v její pracovní době na telefonní číslo +420 296 505 222.

Příslušná osoba

Příslušnou osobou je dle zákona o ochraně oznamovatelů vedením podniku určena JUDr. Henrieta Melicharová.

Náležitosti oznámení

Aby příslušná osoba mohla oznámení řádně a včas prošetřit, je vhodné jí v oznámení poskytnout co nejvíce relevantních informací. Oznámení by tak mělo obsahovat:

  • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresu Vás jako oznamovatele
  • identifikaci osoby či osob podezřelých z protiprávního či korupčního jednání,
  • popis protiprávního či korupčního jednání, a to včetně místa a času,
  • popř. konkrétní důkazy o tomto jednání

Vnější oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Vyjma vnitřního oznamovacího systému státního podniku je možné oznámení o podezření z jakéhokoliv protiprávního či korupčního jednání učinit také prostřednictvím tzv. vnějšího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Bližší informace o způsobech podání takového oznámení naleznete na následujícím odkaze:

https://oznamovatel.justice.cz/

Oznámení přijímaná státním podnikem

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního či korupčního jednání mohou činit osoby uvnitř i vně státního podniku. Státní podnik nevylučuje přijímání oznámení od osob, která pro něj nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Státní podnik přijímá pomocí vnitřního oznamovacího systému také anonymní oznámení.