Reference

Důkazem kvality naší práce jsou podmínky, v nichž námi opravené vrtulníky, letouny, motory a reduktory bezpečně slouží. Ať už se jedná o horké a vysokohorské prostředí Afghánistánu, vlhké přímořské klima Nigérie, nebo subtropický Vietnam, naše výrobky vždy spolehlivě fungují. V průběhu let, ve kterých se věnujeme vrtulníkům řady Mi, byla námi opravená technika nesčetněkrát nasazena ve všech klimatických a geografických podmínkách na světě. Například vrtulníky Mi-17 a Mi-171 Armády České republiky, pro něž zajišťujeme opravy i modernizace, byly úspěšně nasazeny na vojenských cvičeních za polárním kruhem i v Izraeli a v Afghánistánu.

Našim zákazníkům nabízíme nejen opravy vrtulníků, letadel a jejich agregátů, ale i záruční a pozáruční servis a to v délce dle dohody. Za svou práci ručíme a naše standardy jsou výrazně vyšší než zvyklosti na trhu. Například pro vrtulníkové motory a reduktory nabízíme záruku 500 hodin v ceně opravy. Dokážeme nabídnout i servisní tým připravený k výjezdu k zákazníkovi v případě potřeby.

Kvalita

LOM Praha s.p. dbá na kvalitu v každé fázi projektu

Prioritou státního podniku LOM PRAHA je nabízet zákazníkům kvalitní produkty a služby, které jsou v souladu s jejich potřebami a očekáváním. V tomto duchu je postavena i Politika kvality podniku LOM PRAHA s.p., který je certifikován dle norem ISO ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ISO 27001:2013. Státní podnik je taktéž držitelem mezinárodního vojenského certifikátu AQAP 2110. V národním a evropském měřítku jsme držiteli certifikací a oprávnění vydaných EASA, Úřadem civilního letectví ČR a Odborem dohledu nad vojenským letectvím MO ČR. LOM PRAHA s.p. je držitelem Potvrzení na stupeň utajení TAJNÉ, které mu bylo vydáno na základě bezpečností prověrky provedené NBÚ ČR.

Unikátní postavení podniku na světovém trhu potvrzuje držení mezinárodně uznávaných certifikátů konstrukčních kanceláří Motor Sich a FED a řady dalších systémových, typových a zákaznických certifikátů kvality.

Jsme členem:

Asociace obranného a bezpečnostního 
průmyslu ČR
 
 
Asociace leteckého a kosmického průmyslu ČR