Management podniku

Ředitel státního podniku

Mgr. Jiří Protiva

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nastoupil v roce 2006 na sekci vyzbrojování Ministerstva obrany a poté, od roku 2010, působil v Inspekci ministra obrany. Od roku 2012 pracoval jako správní ředitel Vojenského technického ústavu, s. p. a následně, od března 2015, jako ředitel státního podniku VTÚ. Dnem 10. února 2021 byl jmenován ředitelem státního podniku LOM PRAHA, s.p.

Vedoucí kanceláře Ř-LOM – tiskový mluvčí:

Mgr. Pavel Lang

Ředitel správního úseku:

Mgr. Ivan Heršic, MBA

Vedoucí odboru nákupu:

Petra Zachařová

Vedoucí odboru obchodu:

Ing. Martin Zlatník z pověření

Ekonomická ředitelka:

Ing. Eva Malcová

Ředitel pro kvalitu:

Petr Stejskal

Bezpečnostní ředitel:

Ing. Jindřich Staněk

Ředitel závodu letadel:

Ing. Milan Hrdina

Ředitel závodu pohonných jednotek:

Michal Procházka, DiS.

Ředitel závodu modernizací a modifikací:

Ing. Jaroslav Čermák z pověření

Ředitel Centra leteckého výcviku:

Ing. Jaroslav Špaček

Ředitel závodu H-1:

Ing. Milan Obr