LOM PRAHA s.p. :: Prodej a pronájem majetku

Zpět

Prodej a pronájem majetku

Státní podnik LOM PRAHA s.p. tímto vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na nájem b. č. 98 – výrobně skladovací haly a zpevněné plochy před halou v areálu LOM PRAHA s.p. – letiště Přerov.

Předmětem nájmu je budova výrobně skladovací haly b. č. 98 – dle kolaudačního rozhodnutí Výrobně skladovací hala, provozovna k nakládání s odpady vyjma nebezpečných, o vnitřní výměře 1581 m2, ve které jsou umístěny 3 vnitřní skladovací prostory, každý o výměře 527 m2, které se nachází na 1. nadzemním podlaží budovy s č. p. 429, která je součástí pozemku parc. č. 990/101 v k. ú. Bochoř, obec Bochoř, Na letišti 429/98, 750 02 Bochoř. Předmětem nájmu je dále zpevněná plocha o výměře 2.200 m2, která je součástí pozemku parc. č. 990/1 o celkové výměře 83.176 m2 v k. ú. Bochoř, obec Bochoř. 

PODMÍNKY SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU NA NÁJEM BUDOVY č. 98

Příloha č. 1 - Základní obrazová dokumentace předmětu nájmu

Příloha č. 2 - Závazný návrh nájemní smlouvy

Příloha č. 2 smlouvy Specifikace Společných ploch

Příloha č. 3 smlouvy Vzor předávacího protokolu

Příloha č. 4 smlouvy Dlouhodobý srážkový normál pro výpočet odvodu DV

Příloha č. 5 smlouvy Dopravně provozní řád letiště Přerov

Příloha č. 6 smlouvy Podmínky veřejné soutěže

098 - pronájem

Dále LOM PRAHA s.p. nabízí k pronájmu následující nemovitosti:

012 - pronájem

017 - pronájem

052 - pronájem

058 - pronájem

114 - pronájem

146 - pronájem

172 - pronájem

173 - pronájem

207, 208 - pronájem

209 - pronájem

Volné plochy - letiště Přerov

Copyright © , EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system pronájem e-shopu Upgates
Mapa stránek | Obchodní podmínky