Turbohřídelové motory TV3-117

Motory modelové řady TV3-117 v různých verzích a modifikacích patří mezi nejrozšířenější turbohřídelové pohonné jednotky na světě a nalezneme je ve vrtulnících řady Mi-17/171a Mi-24/35. Společnost LOM PRAHA s.p. nabízí kompletní služby zajištující provoz a údržbu všech verzí a modifikací těchto motorů.

Rozsah nabízených služeb:

 • generální opravy motorů i samostatných agregátů
 • modernizace a přestavby motorů
 • předepsané práce a další podpora v provozu
 • Servisní služba záruční i pozáruční k odstraňování závad a poruch v tuzemsku i zahraničí vyškoleným a zkušeným personálem
 • nálezová defektoskopie a diagnostika
 • účelové opravy v případě poškození
 • testování motorů na vlastním zkušebním zařízení s automatickým sběrem a vyhodnocováním měřených parametrů
 • diagnostika a seřízení parametrů v provozu s využitím diagnostického zařízení PSPM 01
 • prodloužení technického života (ve spolupráci s ruskou konstrukční kanceláří)
 • nezávislý technický dozor nad prováděnými opravami ze strany státního ověřování jakosti
 • prodej motorů po generální opravě z vlastních zásob

Opravy motorů TV3-117 jsou prováděny v souladu s požadavky  originální opravárenské dokumentace a technologie poskytnuté konstrukční kanceláří OAO KLIMOV. Na základě uzavřených dlouhodobých smluv s touto konstrukční kanceláří o konstrukční a technické podpoře naši technici úzce spolupracují s techniky OAO KLIMOVA a operativně řeší technické otázky vzniklé při realizaci zajištění životního cyklu motorů TV3-117.

Proces generální opravy motorů TV3-117:

 • Posouzení opravitelnosti motoru u zákazníka včetně kontroly vedení dokumentace
 • Přejímka motoru do opravy
 • Demontáž a mytí motoru
 • Kontrolně-technologický nález, defektoskopie - posouzení technického stavu dílů a potřebného rozsahu jejich opravy
 • Renovace opotřebených dílů s využitím speciálních technologií, opravy sejmutých agregátů palivového, olejového a elektrického systému motorů včetně jejich přezkoušení na speciálních zkušebních zařízeních
 • Kompletace uzlů a agregátů motoru včetně jejich přezkoušení
 • Konečná montáž motoru
 • Zkoušení parametrů motoru v rozsahu provozních režimů a zatížení, vnitřní a vnější konservace a balení motoru
 • Předání zákazníkovi

Zkoušení motorů po opravách se provádí na moderních zkušebních zařízeních s automatickým počítačovým sběrem a vyhodnocováním měřených parametrů. V průběhu zkoušení jsou motory prověřovány v celém rozsahu pracovních režimů v souladu s programem zkoušky, stanoveném konstrukční kanceláří OAO KLIMOV.

Součástí služeb LOM PRAHA s.p. je i logistická podpora a zajištění potřeb uživatelů při udržení životního cyklu motoru TV3-117. Veškeré náhradní díly používané v LOM PRAHA s.p. při opravě letecké techniky nebo poskytované uživatelům jsou nakupovány od renomovaných dodavatelských firem nebo přímo od jejich schválených výrobců. Nedílnou součástí dodávek jsou certifikáty kvality k veškerým nakupovaným položkám a jejich stoprocentní vizuální, dokumentární i rozměrová kontrola před jejich předáním zákazníkovi.