Etický kodex

Za účelem podpory žádoucích standardů chování podniku ve vztahu k našim zaměstnancům, spolupracovníkům, obchodním partnerům i veřejnosti, jsme vytvořili ucelený Etický kodex, který naleznete níže. Věříme, že tento Etický kodex napomůže v zachování dobré pověsti podniku a napomůže v budování vzájemné důvěry mezi všemi zainteresovanými stranami.

V případě, že máte podezření z porušení Etického kodexu, využijte prosím pro podání takového podnětu jakýkoliv z komunikačních kanálů, které jsou uvedeny v tomto odkaze.

Každé porušení zásad Etického kodexu řádně prošetříme a v případě potřeby přijmeme odpovídající nápravná opatření.

Etický kodex LOM PRAHA s.p.