Pro silnou armádu

Společná iniciativa státních podniků Pro silnou armádu AČR

Dne 2.9.2023 bylo podepsáno společné memorandum o vzájemné dlouhodobé spolupráci všech státních podniků Ministerstva obrany ČR. Jde o vůbec první podobnou iniciativu v historii samostatné České republiky.

Státní podniky se dlouhodobě zasazují o to, že je Armáda ČR ve světě považována za dynamicky se rozvíjející a technologicky vyspělou ozbrojenou sílu.

Společná iniciativa je reakcí na aktuální bezpečnostní situaci v Evropě. Právě teď je nejvhodnější doba se pevněji spojit a společnými silami plnit strategické cíle související s efektivním efektivní posilováním obranyschopnosti naší země. Základním pilířem je právě stabilní, silná a patřičně vybavená Armáda ČR.

Síla Armády ČR nespočívá jen v počtech profesionálních vojáků a jejich kolegů v aktivní záloze. Pro její fungování je stejně tak důležitá stabilita a spolehlivost jejího technického zázemí.

Memorandum podepsali představitelé těchto státních podniků:

LOM PRAHA s.p.

VTÚ s.p. | Vojenský technický ústav s.p. (vtusp.cz)

VVÚ s.p. | Vojenský výzkumný ústav. s. p. (vvubrno.cz)

VOP CZ s.p. – Obrana a bezpečnost, strojírenská výroba (vop.cz)

Vojenské lesy a statky ČR s.p. – Unikátní příroda, péče s tradicí (vls.cz)