Protikorupční program

V LOM PRAHA s.p. klademe mimořádný důraz na vzájemný soulad našeho podnikání s dodržováním stanovených etických standardů, právních a vnitřních předpisů, stejně jako na ochranu majetku, se kterým jako stání podnik hospodaříme. Podporujeme oznamování podezření na korupční jednání, pokud je činěno v dobré víře, a deklarujeme tak svou nulovou toleranci vůči jakékoliv formě korupčního jednání, uvnitř i navenek podniku, stejně jako vůči jakýmkoliv odvetným opatřením vůči oznamovatelům korupčního či jiného protiprávního jednání (tzv. whistleblowerům).

S cílem zabránit možnému korupčnímu či jinému protiprávnímu jednání jsme ve svém běžném fungování ukotvili řadu prvků, které svým charakterem zamezují jeho vzniku. Všechny tyto prvky jsou shrnuty v Interním protikorupčním programu LOM PRAHA s.p., který naleznete níže.

Interní protikorupční program LOM PRAHA s.p. je nedílnou součástí compliance programu státního podniku, pravidelně jej monitorujeme a hodnotíme.

V případě, že máte podezření na korupční či jiné protiprávní jednání (jako zaměstnanec podniku, obchodní partner či zástupce veřejnosti), využijte prosím pro podání takového podnětu jakýkoliv z komunikačních kanálů vnitřního oznamovacího systému, které jsou uvedeny v tomto odkaze.

Oznámení o podezření z korupce či jiného protiprávního jednání (whistleblowing) je dobrovolné.

Všechna oznámení řádně prošetříme, v případě potvrzení korupčního či jiného protiprávního jednání přijmeme vhodná nápravná opatření.

Interní protikorupční program LOM PRAHA s.p.