Výcvik pozemního personálu

Pozemní letecký personál hraje v letectví velmi důležitou roli a my jeho výcviku přikládáme velký důraz. Cvičíme techniky vrtulníku Mi-17. tato výuka probíhá nejen v učebnách a na učebních pomůckách, ale i v reálném provozu v průběhu letových akcí, za dodržení všech bezpečnostních opatření. Samozřejmostí je tým zkušených instruktorů. Cvičíme v podstatě dvě úrovně ošetřování a to „stojánkovou/O-level“ – správně řečeno „traťovou“ a „hangárovou/I-Level“ – „základnovou“ úroveň. Umíme ale vycvičit i techniky s nulovými znalostmi ošetřování vrtulníků (studenti by měli mít minimálně technické vzdělání).

Samozřejmostí je tým zkušených instruktorů.