Nedestruktivní testování (NDT)

V rámci portfolia produktů a služeb, nabízíme služby nedestruktivního testování materiálu. Tyto služby nabízíme pouze na vyplnění našich volných kapacit.

Provádění NDT zkoušek na nejmodernějších zařízení pro NDT kontrolu respektujících požadavky všech relevantních norem v letectví.

Kvalifikace NDT personálu v NDT metodě vizuální, kapilární, magnetické práškové, ultrazvukové a metodě vířivých proudů dle norem ČSN EN 4179, ČSN EN 473 a NAS410 ve stupni 2 a 3.

Služby našich NDT specialistů: 

 • NDT zkoušení ve vlastních zkušebních laboratořích
 • NDT zkoušení na pracovišti zákazníka
 • metodická a poradenská činnost na úrovni Level 3

Nabízené metody defektoskopie:

1) Metoda vizuální

 • přímá vizuální inspekce klasickými postupy NDT
 • nepřímá vizuální inspekce videoskopem Olympus IPLEX FX s délkou zaváděcí sondy 2 metry

2) Metoda kapilární

Kapilární zkoušení neporézních kovových i nekovových součástí:

 • přenosným kapilárním systémem
 • pevnou kapilární linkou - vysoký stupeň citlivostí dle SAE AMS 2644D
 • o maximálním rozměru (kapilární linka) zkoušené samostatné součásti: 500x500x500mm o hmotnosti do 250kg

 3) Metoda magnetická prášková

Magnetické zkoušení feromagnetických součástí:

 • přenosným zařízením (ručním elektromagnetem)
 • olejovou fluorescenční suspenzí o maximálním rozměru: délka do 2410mm, průměr do 490mm, hmotnost do 200kg
 • AC a FWDC zkušebním proud do maximální hodnoty 5200A
 • demagnetizací s plynulou regulací frekvence demagnetizačního proudu

4) Metoda vířivých proudů

Zkoušení elektricky vodivých součástí přístrojem ZETEC MIZ 21 (sonda s příložnou nebo rotační zkušební civkou)

6) Metoda ultrazvuková

Zkoušení součástí přístrojem Krautramer USM 25

7) Analýza složení kovových materiálů

Zkoušení materiálů přístrojem Specrtoport CCD

 • analýza výboje elektrojsikrového zdroje v ochranné argonové atmosféře
 • vybavení pro slitiny Fe, Al, Cu a Mg

  Text Vypracoval:

  Lepka Luboš – technolog NDT, responsible Level 3

  mobil:  702 247 253, 732 527 235

  e-mail: lubos.lepka@lompraha.cz