LOM PRAHA s.p. :: Letiště Přerov žije

Zpět

Letiště Přerov žije

V prosinci 2012 se objevila tisková zpráva MO, která obsahovala „Co se týče připravované struktury vzdušných sil, armáda bude provozovat tři základny letectva – v Čáslavi základnu taktického, v Náměšti vrtulníkového a v Praze-Kbelích dopravního letectva. Předpokládá se, že k 1. lednu 2014 bude vrtulníkové letectvo sjednoceno s tím, že se přesune vrtulníková posádka z letiště Přerov na letiště Náměšť, řekl Alexandr Vondra.“   Nechci jakkoli hodnotit, zda to bylo správné rozhodnutí či nikoli. Pravdou ale je, že velení vzdušných sil touto myšlenkou nadšené nebylo vzhledem k tomu, že na základně působilo téměř tisíc vojenských i civilních pracovníků a bylo ideálně umístěné ve vztahu k nedalekému vojenskému výcvikovému prostoru Libavá. Pro náš podnik toto rozhodnutí znamenalo zajímavou výzvu. MO řešilo problém, pokud odejde armáda, tak co dělat s tímto živým areálem. Každému bylo jasné, že po opuštění areálu, pokud nebude střežen, tak v řádech dnů se promění nájezdy „recyklistů“ v areál duchů, tak jako řada jiných opuštěných areálů, a již nikdy nebude obnoven.  Jednou z variant bylo převedení areálu na kraj. To se však ukázalo v krátkém časovém horizontu jako utopické. Proto se MO dohodlo s LOM o tom, že LOM areál převezme.

Následovalo rozhodnutí ministra obrany ze dne 12.4.2013, kterým uložil našemu podniku „cíl zabezpečit provoz nemovité infrastruktury včetně letiště tak, aby nedošlo k jakýmkoli škodám na majetku státu, následně zajistit rozvoj této lokality v součinnosti s vyššími správními celky a místní samosprávou. Dalším cílem je získání statutu civilního letiště, jehož bude podnik provozovatelem, který následně na základě smluvního vztahu s AČR umožní využití letiště letectvem AČR pro splnění některých úkolů výcviku, jakož i úkolů k zajištění obranyschopnosti státu.“  Tím byl oficiálně spuštěn projekt převzetí celého areálu 23. základny vrtulníkového letectva včetně letiště Přerov-Bochoř.

Zbytek roku 2013 byl tedy ve znamení desítek jednání mezi LOM, různými útvary MO, AČR, OVL, ÚCL, zástupci regionů apod. a samozřejmě samotného přebírání. Výsledkem tohoto bezprecedentního úsilí je, že došlo k převzetí 367 ha pozemků, 243 staveb, 59 kusů kolové techniky, 42 484 kusů ostatního movitého majetku. Nebyli bychom toho dosáhli nebýt intenzivní spolupráce mnoha zaměstnanců na obou stranách.

Od prvního okamžiku je areál střežen a udržován, takže až na úvodní drobné krádeže lze říci, že se areál podařilo uchránit od zničení.  To se netýká plánovaných demolic nevyužitelných a zchátralých budov, které letos v areálu proběhly na náklady MO.

Vojenské letiště oficiálně vzniklo v roce 1937. S výjimkou období 1958-1974, kdy bylo zařazeno do sítě Čs. Aerolinií, bylo vždy využíváno výhradně armádou. Až v roce 1992 se objevuje první civilní letecká společnost využívající letiště.  Zajímavé bylo působení akciové společnosti Regionální letiště Přerov patřící Olomouckému kraji, Zlínskému kraji a Městu Přerov, která vznikla v roce 2009 s cílem uchovat a rozšířit civilní provoz na letišti tak, aby se stalo křižovatkou nákladní i osobní dopravy se středoevropským významem. Projekt předpokládal účast AČR na základně a přijetí dotace ve výši půl miliardy, což se ani jedno nenaplnilo, a proto společnost v loňském roce ukončila svou činnost.

AČR ukončila k 30.9.2013 provoz vojenského letiště. Vzhledem k tomu, že LOM splnil všechny požadavky a dodal veškeré podklady, bylo mu uděleno povolení od 1.10.2013 provozovat civilní veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště.  Žádná navigační ani světelná technika, kterou tam AČR provozovala, nebyla akceptovatelná pro civilní letiště dozorované ÚCL, a proto došlo k její demontáži.  V důsledku toho je aktuálně civilní letiště provozované pouze pro podmínky VFR den (létání za vidu) a se službou RADIO (dispečer na věži pouze poskytuje informace a neřídí tak provoz), což znamená, že to je letiště na úrovni „aeroklubového letiště“. Nutno ovšem dodat, že se jedná u luxusní letiště s udržovanou dráhou 2500 x 60 m a mnoha pojezdovými plochami.  Podařilo se také zprovoznit travnatou dráhu o délce 840 metrů a šířce 30 metrů. Letiště nabízí palivové hospodářství (JET A1, AVGAS 100LL) a velké hangárovací kapacity a disponuje profesionální hasičskou jednotkou, která má mimo jiné k dispozici i vyprošťovací vozidla. Letiště aktuálně splňuje parametry pro provoz dle kategorie 2B, zájmem je ale postupně rozšířit provoz na úroveň 3C, případně 4C. Svým vybavením je schopné přijímat i velké dopravní vojenské a civilní letouny, vlastní totiž i mobilní energetické zdroje na spouštění letadel, automobil se stlačeným vzduchem a automobilní ohřívač pro přípravu letounů v zimě.  V roce 2014 se na letišti uskutečnilo 3800 pohybů, což zatím není mnoho, ale věřím, že nejen AČR ale i civilní letadla objeví kouzlo a možnosti našeho letiště a počty tak půjdou nahoru.

V současné době se na správě areálu a provozování letiště podílí 31 zaměstnanců. Provoz celého areálu generuje pro podnik nemalé náklady. Proto bylo s MO dohodnuto poskytnutí neinvestiční dotace, díky které je dopad do hospodaření podniku v roce 2014 neutrální. Výjimku tvoří odpisy z vloženého majetku. Jedná se o nepeněžní náklady, které však negativně ovlivňují hospodářský výsledek. V roce 2014 tento dopad činil cca 12,5 mil. Kč.  Významnou roli v hospodaření také hrají příjmy zejména z pachtů pozemků a pronájmů různých staveb v areálu.  V tuto chvíli jsou již propachtovány všechny zemědělské pozemky a bylo pronajato 40 staveb.  Pracujeme na tom, aby se nám kromě drobných pronájmů podařilo do areálu přitáhnout i větší investory ideálně s návazností na letectví.  Jako příklad uvádím společnost NIRVANA SYSTEMS, která si na letišti pronajala tři budovy a jeden hangár, jež rekonstruovala a soustředila tam veškeré své aktivity. Tedy výrobu motorových paraglidů, montáž, prodej a servis vírníků včetně letecké školy FLYWAY. Dále byla nedávno podepsána významná nájemní smlouva se společností Blaník CZ, která v našem areálu připravuje obnovu výroby kluzáků L-23 Super Blaník stavěných dříve v Kunovicích. 

I přes úspěchy v hledání partnerů a nájemců je jasné, že takto rozsáhlý a nákladný areál vyžaduje silnější náplň. Jednou z variant byla myšlenka mezinárodního letištního terminálu, kde by létala „velká“ letadla. Takové myšlenky, spojené se stamiliónovými investicemi, tady už byly.  Bez vydatné podpory krajů nebo státu jsou nereálné. Navíc vzhledem k nedalekým letištím Ostrava-Mošnov a Brno-Tuřany, které mají sami problémy s přežitím, ztrácí tyto myšlenky své opodstatnění. Takže této variantě v podniku nefandíme.  Aktuálně je naší strategií držet letiště nákladově při zemi, udržovat jej, postupně jej vylepšovat a hledat investory. A zejména vylepšovat a rozšiřovat služby pro nejdůležitějšího zákazníka, kterým je AČR. Z mnoha jednání i z oficiálních dopisů náčelníka generálního štábu vyplývá, že AČR chce nadále využívat letiště i pro své účely. Důkazem je i několik cvičení, která zde v roce 2014 proběhla. Mezi nejzajímavější patřilo mezinárodní cvičení speciálních sil, kdy z letiště působil mimo jiné i americký transportní letoun Hercules (MC-130H Combat Talon II).  Cílem pro 2015 bude rozšíření těchto služeb zejména o poskytování paliva F-34.

V rámci zvyšování povědomí, že letiště stále žije, jsme uspořádali 4.10.2014 první ročník Dne letiště Přerov, kam i přes nepřízeň počasí a malou propagaci dorazilo až sedm tisíc návštěvníků. Akci budeme letos opakovat. Zvažujeme dva možné termíny,  16.5. nebo 20.6.2015, tak doufám, že se řada z vás na akci zastaví.

Pro lepší informovanost o letišti a možnostech pro investory byly spuštěny samostatné webové stránky www.prerov-airport.cz. Letiště je aktuálně vedeno Ing. Josefem Jirkou (který má na starosti majetek, pronájmy a provoz bývalého zázemí letiště) a Ing. Vlastimilem Martínkem (který má na starosti letecký provoz), proto v případě nějakého dotazu nebo námětu se na ně neváhejte obrátit.

LOM TRADE

Copyright © LOM PRAHA s.p., EVici tvorba www stránek a e-Shopů, system UPgates
Mapa stránek | Obchodní podmínky