Podatelna

Elektronická adresa podatelny:

epodatelna@lompraha.cz 

Provozní doba podatelny:     

Pondělí až pátek: 09:00 - 10:00, 12:30 - 13:30


Datové formáty dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých Podnik přijímá a odesílá dokumenty v digitální podobě:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:
 • PDF (Portable Document Format),
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
 • TXT (prostý text),
 • RTF (Rich Text Format),
 • DOC, DOCX (MS Word Document),
 • XLS/XLSX (MS Excel Spreadsheet),
 • PPT/PPTX (MS PowerPoint Presentation),
 • FO/ZFO (620XML Filler dokument).

Statické obrazové dokumenty:

 • TIF/TIFF (Tagged Image File Format),
 • JPG/JPEG/JFIF (Joint Photographic Group File Interchange Format).
Dynamické obrazové dokumenty:
 • MPEG-1, MPEG-2 (Moving Picture Wxperts Group Phase 1/Phrase 2),
 • GIF (Graphics Interchange Format).

Zvukové dokumenty:

 • MP2, MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),
 • WAV (Waveform Audio Format).

Databáze:

 • XML (Extensible Markup Language Document).

Ostatní formáty:

 • HTML/HTM (Hypertext Markup Language Document),
 • DWG (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší.