Exkluzivní reportáž o Závodu H-1

V červencovém čísle odborného časopisu Letectví a kosmonautika si můžete přečíst exkluzivní informace předního leteckého publicisty Tomáše Souška o další fázi výstavby Závodu H-1. Autor popisuje dílčí kroky k nadcházejícímu zajištění životního cyklu vrtulníků AH-1Z Viper a UH-1Y Venom pořizovaných Armádou ČR, v níž bude zastávat jednu z klíčových rolí státní podnik LOM PRAHA. Reportáž dává nahlédnout také do zákulisí budování simulačního centra dceřinou společností LOM PRAHA VR Group, jejímž stěžejním prvkem bude letový simulátor vrtulníku AH-1Z Viper. K projektu nové platformy H-1 se také v článku vyjadřují představitelé LOM PRAHA, a to ředitel nového Závodu H-1 Milan Obr a ředitel státního podniku LOM PRAHA Jiří Protiva.

Autor: Pavel Lang

Ilustrační foto: archiv LOM PRAHA s.p.