Výstava kreslených vtipů Miloslava Martenka „Sláva letu“ v LOM PRAHA

Ve státním podniku LOM PRAHA byla nedávno ve spolupráci se Sdružením čs. zahraničních letců – Východ instalována výstava kreslených vtipů legendárního karikaturisty Miloslava Martenka (90). Tato výstava, nazvaná "Sláva letu", je jedinečným zážitkem pro fanoušky Martenkova umění. Kreslené vtipy Martenka, který byl armádním plukovníkem a pilotem nadzvukových letadel, se v minulosti prosadily na stránkách renomovaných časopisů, včetně populárního Dikobrazu.

Výstava "Sláva letu" je první svého druhu ve státním podniku Ministerstva obrany a zaměřuje se výhradně na letecké a vojenské vtipy. Martenek však svou tvorbu rozšířil do všech sfér společenského života, což je patrné i z jeho širokého záběru námětů. Samotná výstava v prostorách podnikové jídelny LOM PRAHA obsahuje sedm panelů s dvaceti kopiemi nejznámějších Martenkových kreseb, které zachycují poutavý pohled na letecké prostředí. Zaměstnanci LOM PRAHA tak mohou obdivovat Martenkův jedinečný smysl pro humor a kreativitu v každé kresbě. Martenek se dokázal prostřednictvím svých vtipů vypořádat s náročným povoláním pilota nadzvukových letadel, čímž si získal uznání a popularitu mezi čtenáři a fanoušky kresleného humoru. Nejstarší kresby na panelech pocházejí již ze šedesátých let minulého století.

Organizátor výstavy Sdružení čs. zahraničních letců – Východ, které bylo založeno v roce 1992, má bohatou historii a sdružuje československé letce a parašutisty z východní fronty. V současnosti se do sdružení zapojují i novodobí váleční veteráni, a to nejen letci. Díky jejich práci a angažovanosti se historie letectví a válečného období uchovává a předává dalším generacím.

Do jejich činnosti spadá také rozsáhlá výstavní činnost. Aktivně se věnují organizaci výstav zaměřených především na díla již nežijících výtvarníků-vojáků. Na těchto výstavách prezentují tvorbu významných osobností, jako jsou gen. Rudolf Holeka, mjr. Otto Waldhauer, veterán války Josef Schejbal a další. K některým významným osobnostem a výstavám sdružení vydává i obsáhlé publikace, které přinášejí podrobné informace o jejich tvorbě.

„Výstava kreslených vtipů Miloslava Martenka v LOM PRAHA je a bude jistě skvělým zážitkem pro všechny milovníky kresleného humoru a obdivovatele jeho jedinečného talentu. Jeho kresby přinášejí nejen smích, ale i reflexi našeho každodenního života a prostředí, ve kterém se pohybujeme,“ říká Pavel Šmidrkal, kurátor výstavy "Sláva letu".

Autor: Jitka Šuláková