V Brdech má LOM svůj strom

Devátý zářijový den se konal v lokalitě zaniklé obce Velcí a v těsném sousedství Posádkového cvičiště Jince již druhý ročník dobrovolnické akce Brdské stromsázení. Letošní Brdské stromsázení pořádaly opět Vojenské lesy a statky ČR. LOM PRAHA s.p., společně s Ministerstvem obrany ČR, Armádou ČR a s ostatními státními podniky MO, u toho samozřejmě nemohl chybět!

Cílem samotného sázení alejí a stromořadí bylo zpestřit krajinu výsadbou ovocných stromů a zapojit tak do adaptace lesů na klimatickou změnu i veřejnost. Součástí této dobrovolné akce byl i doprovodný program právě s prezentací státních podniků MO ČR, dále lesní pedagogikou nebo soutěžemi pro děti.

V „lomáckém“ stanu návštěvníci mohli prožít pocity jak pilota ve vystřelovací sedačce VS1 cvičného proudového letounu L-39 Albatros, tak si prohlédnout pístový motor Avia M-337 AK s vrtulí Walter M-337.

Za LOM PRAHA vysadil ovocný strom ředitel státního podniku Jiří Protiva. "Uvědomujeme si naši enviromentální, morální i ekologickou odpovědnost. Proto také s Vojenskými lesy a statky ČR i s ostatními státními podniky MO spolupracujeme na této krásné akci. Chválíme práci všech, kteří se dnes Brdského stromsázení zúčastnili, přidali ruku k dílu a zasadili si svůj ovocný strom,“ řekl Jiří Protiva.

 

Autor: Jitka Šuláková