Letiště Bochoř a obec Bochoř společně

„Děkujeme státnímu podniku LOM PRAHA za jeho výrazný podíl na letošním ročníku HASPO 2023. Dynamická ukázka hasičů Letiště Přerov s vodním dělem, jakož i představení speciálních zásahových obleků a letové vystoupení ředitele Centra leteckého výcviku Jaroslava Špačka na vrtulníku Enstrom 480B-G zůstanou bezesporu návštěvníkům akce ještě dlouho v paměti a změní pohled na dění kolem letového provozu na letišti“. Uznání zaslouží také vedoucí správy LTP Květoň Holcr za součinnost v organizačním zabezpečení akce,“ píše starosta obce Bochoř Tomáš Volek.  

Obec Bochoř a Letiště Přerov (LKPO), jehož provozovatelem je od října 2013 LOM PRAHA s.p., dělí od sebe necelé tři kilometry. Obdobně malou vzdálenost si obě instituce udržují také ve vzájemné spolupráci. Proto strategický státní podnik Ministerstva obrany ČR přijal od organizátorů dalšího ročníku HASPO nabídku k partnerství nad akcí, jakož i aktivní účast v programu. Společně s Armádou ČR a složkami integrovaného záchranného systému připravili ve sportovním areálu SK Bochoř zajímavé statické i dynamické ukázky.

 

Text: Pavel Lang

Foto: archiv LOM PRAHA s.p. a obce Bochoř