Centrum leteckého výcviku LOM PRAHA dvacetileté

„Za dvacet let svého působení si „céelvéčko“ vydobylo renomé nejen u českých, ale i zahraničních vzdušných sil. V tomto období je na počátku zásadní modernizace, roste i poptávka po jeho službách. Celkový nálet CLV za dobu své existence se blíží ke sto tisícům letových hodin,“ píše v březnovém čísle časopisu Letectví a kosmonautika šéfredaktor Jan Čadil.

Další zajímavosti o Centru leteckého výcviku státního podniku LOM PRAHA si můžete přečíst v článku níže:

Autor: Pavel Lang

Ilustrační foto: archiv CLV LOM PRAHA s.p.