LOM PRAHA bude zajišťovat servisní podporu letecké techniky aliančního partnera

Následně po jednání vlády České republiky dne 13. prosince 2023, na jejímž programu byl „Návrh na sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Republiky Severní Makedonie o poskytnutí náhradních dílů, spotřebních materiálů, oprav dílů a dalších služeb pro letadla provozovaná Ministerstvem obrany Republiky Severní Makedonie“ pokračuje realizační fáze. Již o dva dny později stvrzují ve Skopji svými podpisy mezivládní dohodu ministryně obrany Slavjanka Petrovska a velvyslanec České republiky v Republice Severní Makedonie Jaroslav Ludva. Hned nato je schválena i technická smlouva, která mimo jiné konkretizuje zapojení státního podniku MO ČR LOM PRAHA do tohoto významného projektu pro třicátého člena NATO.   

LOM PRAHA bude po dobu pěti let zajišťovat kompletní podporu životního cyklu letecké techniky z výzbroje Letecké brigády Republiky Severní Makedonie, a to transportních vrtulníků Mi-8MT/Mi-17, dále lehkých víceúčelových vrtulníků Bell 206B-3 a cvičných vrtulových letounů Zlín Z-242L.

Autor: Pavel Lang

Foto: archiv LOM PRAHA s.p. a Ministerstvo obrany Republiky Severní Makedonie