Servisní podporu Viperů a Venomů zajistí LOM PRAHA

V červnu informovala ministryně obrany Jana Černochová vládu o zakázce Servisní podpora víceúčelových vrtulníků H-1. V červenci stvrdili svými podpisy představitelé MO ČR a LOM PRAHA s.p. smlouvu na komplexní servis osmi UH-1Y Venom a čtyř AH-1Z Viper.

Státní podnik LOM PRAHA zajistí životní cyklus nových vrtulníků Vzdušných sil Armády ČR v realizaci generálních oprav, dále v provádění servisních oprav a údržby, dodávkami náhradních dílů, poskytováním technické podpory a obnovy provozních lhůt pro systém H-1, náhradních agregátů i potřebného vybavení podle požadavků náměšťské základny vrtulníkového letectva.

Zapojením státního podniku do systému údržby a podpory vrtulníků H-1 se urychlí proces vyšší údržby a oprav strojů v místě dislokace, sníží se časová náročnost na servis a v neposlední řadě získá LOM PRAHA vlastní „know-how“, jež tento proces zefektivní.

  

Text: Pavel Lang

Ilustrační foto: Bell Textron, Northrop Grumman a archiv 22. zVrL