Shoda na kolektivní smlouvě v LOM PRAHA

Třináctého prosince stvrdili svými podpisy ředitel LOM PRAHA s.p. Jiří Protiva a předsedové závodních výborů základních organizací Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (ČMOSA) Milan Hruška, Pavel Kašparovič a Jiří Šumpík Kolektivní smlouvu na rok 2024.

Výsledek dvoustranného jednání mezi podnikovými ZO ČMOSA a zaměstnavatelem se promítl do několika novinek. Příklad? Od 1. ledna 2024 dojde ke zjednodušení mzdové struktury, tzn. osobní ohodnocení bude zahrnuto do mzdového tarifu a od tohoto dne dojde i k navýšení prémiové složky mzdy.

Ředitelům závodů a úseků budou přiděleny tzv. balíčky finančních prostředků na mimořádné odměny a na individuální mzdové úpravy.

Opomenout také nelze zvýšení rizikového příplatku za ztížené pracovní prostředí, dále navýšení příplatku za letové úsilí, navýšení počtů dnů zdravotního volna o jeden den nebo zvýšení příspěvku od zaměstnavatele u benefitové karty. K pozitivním změnám dochází také u pracovních výročí zaměstnanců LOM PRAHA. V návaznosti na vývoj hospodaření státního podniku v průběhu roku 2024 může docházet i k dalšímu navyšování, respektive rozšiřování benefitů.

Autor: Pavel Lang

Foto: archiv LOM PRAHA a Michaela Culková