Simulační centrum pro vrtulníkovou platformu H-1 posouvá výcvik do nové dimenze

V rámci slavnostního ceremoniálu převzetí vrtulníků AH-1Z Viper do výzbroje Armády ČR se uskutečnila prezentace Simulačního centra pro vrtulníkovou platformu H-1. Stavebník, státní podnik LOM PRAHA, vystavěl budovu SIM za necelý rok a zcela dle požadavků americké strany a potřeb pilotů Vzdušných sil Armády České republiky na letecký výcvik. 

Novostavba je určena pro umístění simulátorů FTD (Flight Training Device) amerických strojů AH-1Z a UH-1Y a rovněž zahrnuje potřebné zázemí pro podporu simulačního výcviku létajícího a technického personálu. LOM PRAHA bude v SIM zajišťovat služby související s provozem simulačního centra a s technickou podporou provozu simulátorů H-1 a jejich životního cyklu. V reálu se bude jednat o provozuschopnost letového výcvikového zařízení (FTD) a systému počítačového výcviku (CBT – Computer Based Training) v rozsahu 3 000 provozních hodin za rok. Kromě tohoto úkolu v programu H-1 bude LOM PRAHA ještě začleněn do podpory životního cyklu vrtulníků Viper a Venom, jakož i do logistické podpory.  

Účelem simulátorů je poskytovat létajícímu personálu platformy H-1 kompletní taktický výcvik, nevyjímaje výcvik s brýlemi pro noční vidění navigaci podle přístrojů nebo nácviky nouzových postupů.  

Tým amerických specialistů nejprve zhotovil tzv. dóm neboli kopuli, na níž bude promítáno virtuální prostředí související s letovým nasazením, a poté pokračoval se zabudováním FTD AH-1Z. Další fázi lze pojmenovat certifikačním procesem. V příštích dnech se uskuteční vojskové zkoušky, dále školení obsluhy FTD a přechod na tzv. ostrý provoz.

Možnost seznámit se zákulisím a špičkovými technologiemi Simulačního centra H-1 využili vrcholní představitelé Parlamentu České republiky, Ministerstva obrany ČR, Generálního štábu Armády ČR, velvyslanectví USA v České republice a společnosti Bell v čele s předsedou Senátu PČR Milošem Vystrčilem, ministryní obrany Janou Černochovou, náčelníkem GŠ AČR genpor. Karlem Řehkou, velvyslancem USA v ČR Bijanem Sabetem a viceprezidentem programu H-1 v Bellu Mikem Deslattem. Podrobných informací se jim dostalo od ředitele LOM PRAHA s.p. Jiřího Protivy, ředitele Závodu H-1 LOM PRAHA Milana Obra a vedoucího Simulačního centra H-1 Petra Valehracha.   

 

Autor: Pavel Lang