LOM PRAHA byl úspěšně certifikován

V průběhu roku 2021 ředitel státního podniku LOM PRAHA s.p. Jiří Protiva rozhodl o zavedení systémů řízení ochrany životního prostředí dle ISO 14001, řízení BOZP dle ISO 45001 a řízení bezpečnosti a ochrany informací dle ISO 27001. I přes náročnou situaci proběhly intenzivní přípravy v celém státním podniku a koncem března tohoto roku bylo certifikační autoritou prověřeno, že všechny nástroje systémů jsou zavedeny a funkční. Dnes došlo ke slavnostnímu předání originálů certifikátů Petrem Maličovským, generálním ředitelem certifikační společnosti United Registrar of Systems Czech s.r.o., do rukou ředitele státního podniku.

„LOM PRAHA s.p. nejen touto cestou dává najevo, že dbá o ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců, ale že je zároveň připraven ochraňovat citlivé informace a vlastní know-how ve spojitosti s příchodem tzv. západní platformy vrtulníků řady H-1,“ říká ředitel státního podniku Jiří Protiva.

Text: Rudolf Šimek

Foto: Jitka Šuláková