Nové středisko pozemního a syntetického výcviku v LOM PRAHA

Středisko pozemního a syntetického výcviku je novou součástí pardubického Centra leteckého výcviku, které je organizační složkou státního podniku LOM PRAHA. Jeho provoz byl zahájen na začátku března.

Středisko je určeno pro pozemní výcvik technického a létajícího personálu a pro syntetický výcvik letových posádek Vzdušných sil Armády České republiky. V rámci pozemního výcviku bude zabezpečovat jazykovou i technickou přípravu a v rámci syntetického výcviku bude poskytovat především individuální výcvik jednotlivých pilotů a kompletních posádek vrtulníků na vrtulníkových trenažerech. Volná kapacita střediska bude nabízena ostatním zákazníkům.

Jazyková příprava personálu bude cílit na angličtinu zaměřenou na specifiku letového provozu. Technická příprava obsáhne teoretickou přípravu technického a létajícího personálu. Syntetický výcvik se zaměří k seznámení letových posádek s kabinami vrtulníků, k nácviku a procvičování normálních a nouzových postupů za letu i na zemi a dále k výcviku v navigačních postupech za všech povětrnostních podmínek. Součástí střediska jsou tři simulátory kabinových postupů pro vrtulníky Mi‑2, Mi-171 a Enstrom 480B-G, které dodala a integrovala dceřiná společnost LOM PRAHA VR Group, a.s. Trenažery Mi-2 a Mi-171 jsou podobné koncepce, vybavené zjednodušenou, ale plně funkční kabinou. Zajímavostí je, že do „stosedmdesátjedničky“ byl integrován reálný navigační počítač FMS CMA-9000, který umožňuje nácvik ovládání palubního počítače na simulátoru v úplné shodě s reálným vrtulníkem. Trenažér pro Enstrom 480B-G je vybaven vysoce věrnou replikou pilotní kabiny. Všechny trenažéry mají elektromechanické zátěžové systémy řízení, které věrně simulují síly v ovládacích prvcích a poskytují tak žákům výcvikové podmínky velmi blízké reálnému vrtulníku.  Výcvik je možné provádět nad celým územím České republiky, jehož povrch je prezentován detailní fotorealistickou terénní databází. V případě požadavku zákazníka je možné implementovat i jinou zájmovou terénní databázi, kterou dodá. Trenažéry jsou vybaveny širokou škálou nástrojů pro vyhodnocení simulačních cvičení a poskytují tak velmi efektivní nástroje pro zkvalitnění výcviku budoucích vrtulníkových pilotů.

„Pro naši společnost představuje Centrum leteckého výcviku významného referenčního zákazníka a je klíčovým prvkem dlouhodobé úspěšné spolupráce se státním podnikem LOM PRAHA,“ říká předseda představenstva VR Group, a.s. Vít Ryška.

Hlavní přínos trenažérů pro vrtulníkové posádky vzdušných sil je ve zvýšení bezpečnosti leteckého výcviku, kdy lze na trenažérech procvičovat i nestandardní letové situace. Činnost střediska pozemního a syntetického výcviku v LOM PRAHA nepochybně přispěje k vyšší efektivitě leteckého výcviku, jakož i ke snížení finančních nákladů na odbornou připravenost profesionálů Armády ČR.

Text: Pavel Lang

Foto: Jitka Šuláková