Pracovní schůzky v působišti českého leteckého průmyslu

Cílem další pracovní cesty představitelů LOM PRAHA s.p. bylo významné místo českého leteckého průmyslu – Kunovice. Delegace státního podniku v čele s ředitelem Jiřím Protivou zde ve společnostech Aircraft Industries, Evektor a AIR TEAM service jednala o nových možnostech vzájemné technické spolupráce.

Z diskutovaných témat by bylo možné napsat rozsáhlý článek, ale protentokrát to bude informace tzv. letem světem. V Aircraft Industries, s generální ředitelkou Ilonou Plškovou a obchodním ředitelem Tomášem Novákem, se hovořilo o možnostech technické podpory leteckého výcviku na strojích L-410 v CLV Pardubice. Zapojení do modernizačních projektů nebo využití tzv. nevojenského portfolia LOM PRAHA bylo prezentováno zástupci generálního ředitele Evektoru Michalu Jakšíkovi. Od Tomáše Maršálka a Petra Poláka v AIR TEAM s.r.o. byl ředitel LOMu informován o aktuálních trendech v instalacích a servisu sofistikované avioniky, a to od její údržby až po upgrady.

Celodenní program nebyl cílený pouze na špičkové produkty a technologie z oblasti letectví. Zasloužený prostor dostala i jedna z největších a nejstarších sbírek letecké techniky v Leteckém muzeu Kunovice. Jiří Protiva a Martin Hrabec jednali jak o záchraně dalších exponátů, tak o rozšíření sbírky ze strany LOM PRAHA.

Text: Pavel Lang

Foto: Jitka Šuláková