Náborové aktivity LOM PRAHA mají vzestupnou tendenci

O možnostech být zaměstnán v LOM PRAHA, státním podniku, který je více než sto let součástí českého leteckého průmyslu a aktuálně průmyslovým partnerem Armády ČR v dílčích strategických projektech, informovali žáky Střední průmyslové školy strojnické v pražské Betlémské ulici, Střední školy elektrotechniky a strojírenství na ul. Jesenická a na Střední odborné škole civilního letectví v Praze-Ruzyni zástupci Závodu letadel a Závodu pohonných jednotek LOM PRAHA.

Tato aktivita bude pokračovat na dalších středních školách a středních odborných učilištích technického zaměření, a to nejen na území hlavního města Prahy.

 

Text: Pavel Lang

Foto: archiv LOM PRAHA s.p.