Návštěva ministra zahraničí v LOM PRAHA

Ministra zahraničí Jana Kohouta přivítal v podniku jeho ředitel Roman Planička spolu s výkonným ředitelem Pavlem Beranem, obchodním ředitelem Jiřím Sauerem a ředitelem logistiky Radomírem Daňhelem. Poté následovala prezentace schopností podniku a jeho rozvojové strategie.

„Vzhledem k tomu, že podnik dodává služby související se strategicky významnou vrtulníkovou technikou, je pro nás při získávání zakázek na zahraničních trzích klíčová podpora českého státu a jeho diplomacie. Proto si velmi ceníme návštěvy pana ministra Kohouta v podniku,“ uvedl ředitel LOM PRAHA, s.p. Roman Planička.

„Je úctyhodné, že tento státní podnik, který zdaleka nemůže spoléhat pouze na zakázky Armády ČR, dokázal uspět v mezinárodní konkurenci. Je samozřejmým úkolem resortu zahraničí vytvářet a podporovat vznik nových obchodních příležitostí pro něj,“ prohlásil na jednání Jan Kohout.

Po jednání si ministr zahraničí v doprovodu managementu prohlédl provozy podniku v Praze-Malešicích, kde jsou opravovány motory, a Praze-Kbelích, kde jsou servisovány draky vrtulníků.

Na návštěvu ministra zahraničí budou navazovat další jednání na úrovni úředníků a diplomatů Ministerstva zahraničí s cílem podpořit exportní možnost státního podniku LOM PRAHA.