Simulátor AH-1Z Viper s osvědčením o provozní způsobilosti

Mezi portfolia budoucnosti LOM PRAHA s.p. patří vrtulníková platforma H-1. Státní podnik je zapojen do servisní podpory životního cyklu strojů Bell AH-1Z Viper i UH-1Y Venom údržbou a opravami vyšších úrovní, dále do podpory simulovaného výcviku v nově vystavěném Simulačním centru H-1 a do logistické podpory. Nedávné dny přinesly další dílčí posun, a to získáním Osvědčení o provozní způsobilosti, které konstatuje, že vojenské letecké pozemní zařízení neboli SIM AH-1Z FTD, je schváleno k použití ve vojenském letectví v rámci technické specifikace uznané Ministerstvem obrany České republiky. Výcvik létajícího personálu platformy H-1 na 22. základně vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou tak dostává vyšší intenzitu.

 

Text: Pavel Lang

 Foto: autor a 22. zVrL Náměšť nad Oslavou