Dny, které nás inspirují

Na cyrilometodějské slavnosti byl pozván také LOM PRAHA s.p. Oslav státního svátku Dne slovanských věrozvěstů a připomínky odkazu svatého Cyrila a Metoděje se na poutním místě Velehrad zúčastnil ředitel státního podniku Jiří Protiva. Společně s ústavními činiteli, představiteli církve, příslušníky Armády ČR a složek integrovaného záchranného systému vyslechl v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje „Modlitbu za vlast“, která se konala ve spolupráci s Armádou České republiky. V jejím průběhu zazněl signál „Večerka“ k uctění památky padlých.

Následně se uskutečnil, a to na nádvoří před bazilikou, benefiční koncert „Večer lidí dobré vůle“, jež je tradičně spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů.

 

Autor: Pavel Lang