Leteckého svátku v Žatci se zúčastnil také LOM PRAHA

Prologem sobotních akcí v bezděkovském Leteckém muzeu Korea-Merkur a na žateckém letišti Macerka byl slavnostní podpis Memoranda o vzájemné spolupráci mezi LOM PRAHA s.p. a Českým svazem letectví z.s., který za státní podnik podepsal jeho ředitel Jiří Protiva a za ČsSL jeho předseda Václav Vašek. Dokument konkretizuje součinnost ve vzájemných odborných, vzdělávacích, propagačních nebo marketingových aktivitách.  

Také do dalšího programu, který pokračoval na letišti Žatec, byl zapojen LOM PRAHA, a to prezentací společného projektu se spolkem Letci-Žatec při renovaci nadzvukového stíhacího letounu MiG-21PFM trup. č. 4411, který sloužil u bývalého 11. stíhacího leteckého pluku Žatec od roku 1972 do 1990. Poté byla tato „PFMka“ předána do kbelského Leteckého muzea VHÚ odkud ji získali žatečtí letečtí srdcaři na dlouhodobou zápůjčku. Státní podnik na 4411 doposud provedl odstranění koroze z letounu, a to chemickým způsobem a tryskáním, dále pomocí galvanických procesů obnovil původní stav dílčích agregátů a renovoval překryt kabiny.

Neméně zajímavé byly i doprovodné akce tohoto sobotního leteckého svátku. V jejich průběhu se setkala delegace LOM PRAHA s čs. kosmonauty Vladimírem Remkem a Oldřichem Pelčákem a slovenskými kosmonauty Ivanem Bellou a Michalem Fulierem. Výjimečným zážitkem byla také beseda s akrobatickými piloty Petrem Kopfsteinem a Martinem Šonkou, který je instruktorem v Centru leteckého výcviku státního podniku LOM PRAHA.   

Text: Pavel Lang

Foto: Jitka Šuláková