Jednání o možnostech spolupráce LOM PRAHA a základny taktického letectva Čáslav

Na začátku briefing, po pár hodinách vyhodnocení. To je standardní scénář primární činnosti na letecké základně, kterou je letová akce. Stejně tak proběhla i pracovní návštěva ředitele LOM PRAHA s.p. na základně taktického letectva „Zvolenské“ v Čáslavi.

V úvodu se velitel 21. zTL plukovník gšt. Jaroslav Míka a ředitel státního podniku Jiří Protiva informovali o hlavních úkolech, organizačních strukturách a aktuálním dění svých „institucí“. Klíčovými tématy byly opravárenské kapacity a provozovaná zařízení na letišti nebo výcvik pilotů v pardubickém Centru leteckého výcviku LOM PRAHA.

Dalším místem k odborné diskusi byla 214. letka oprav letecké techniky, která se zaměřuje na provádění oprav a předepsaných prací na víceúčelových lehkých bojových podzvukových letounech L-159 a údržbu leteckých motorů F-124-GA-100.

Následoval přesun na letovou stojánku a zhlédnutí předletové činnosti a vzletů víceúčelových bojových letounů JAS (Jakt, Attack och Spaning) 39C Gripen.

Z rozboru pracovní schůzky vyplynulo několik záměrů. Například to, že odborníci z čáslavské základny a resortního státního podniku posoudí diskutovaná témata a navrhnou možnosti jejich případné dílčí realizace.

Autor: Pavel Lang