Odboroví předáci byli informováni o aktuálních postupech v oblasti lidských zdrojů a ekonomické prosperity LOM PRAHA

V úterý 15. února 2022 se v LOM PRAHA s.p. uskutečnila pracovní návštěva odborových předáků Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (ČMOSA) v čele s předsedy Josefem Středulou a Michalem Petrovkou.

Úvodním bodem společného jednání byla prezentace ředitele LOM PRAHA s.p. Jiřího Protivy. Od ředitele státního podniku se hostům dostalo zevrubné informace o roční cestě nového vedení podniku ke stabilitě a ekonomické prosperitě a aktuálních schopnostech podniku. Další sdělení se týkala udržování životního cyklu letecké techniky, a to jak u provozovaných vrtulníků VzS AČR řady Mi, tak o zapojení LOM PRAHA do přezbrojení na platformu H-1. Kromě „vojenských“ projektů pro AČR a ozbrojené síly ČR byly představeny také široké možnosti v tzv. nevojenském portfoliu pro civilní instituce.     

Po představení odborného portfolia pokračovala neformální diskuse k vnitroodborovým tématům. Hlavním tématem vzájemného dialogu byly informace z oblasti lidských zdrojů. Ředitel podniku J. Protiva mimo jiné informoval o kolektivním vyjednávání a podepsané kolektivní smlouvě se ZO ČMOSA, zachování valné většiny benefitů, navýšení mezd,   zachování odborných kapacit a intenzivním náboru pro nově vznikající vrtulníkový závod H-1. Závěrečné údaje souvisely s optimalizací struktury jednotlivých závodů v Malešicích a Kbelích i v pardubickém Centru leteckého výcviku, které mají bezprostřední souvislost se zahájením nové etapy rozvoje LOM PRAHA s.p. a dalším vývojem fungování podniku.

Text: Pavel Lang

Foto: Jitka Šuláková